دوشنبه 8 بهمن 1397 مصوبات هیئت مدیره

بسمه تعالی
جلسه هیئت مدیره کانون در مورخ  1397/9/28  با حضور جنابان آقایان هوشمند، قالیچی‌ها، بختیاری، جهانگیری، باغبانی، قورچیان
خانم‌ها فکری و نور محمدی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر و موافقت قرار گرفت.


-تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه سال 1398 کانون.

-جلسه با مسئولین سازمان بازنشستگی در خصوص نحوه پرداخت هزینه‌های بیمه خدمات درمانی برگزار شود.

-اصلاحاتی در سایت کانون به شرح ذیل انجام گیرد.

1)  گزارش سفرها اعم از زیارتی و گردشگری به همراه عکس و گزارش آن لحاظ شود.

2) مصوبات جلسات هیات مدیره منبعد در سایت منعکس شود.

3) بخش بازنشستگان مرحوم شده راه اندازی شود که شامل عکس و نام افراد فوت شده به ترتیب تاریخ فوت، ذکر شود تا یادشان را گرامی بداریم.

4) در صفحه اول سایت تصاویر شهدای نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری منعکس شود.

     


 
 
                                                                                                                                                                              بازنشتگان نهاد ریاست جمهوری
= = = = = = = = = = = = = = = = = =