پنجشنبه 11 بهمن 1397 اهداف کانون:

کانون دارای اهداف زیر می باشد.
  1. تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون
  2. صیانت از حقوق مادی ، معنوی و حرمت اجتماعی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء.
  3. فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان.
  4. تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء
  5. فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی ورزشی مناسب برای تامین اوقات فراغت اعضاءو افراد خانواده آنها، از قبیل اردوهای سیاحتی، زیارتی و تشکیل تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه.
  6. ایجاد باتک اطلاعات جامع برای اعضای کانون و انتشار نشریه داخلی
  7. تشویق اعضای کانون در جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی عام المنفعه و همکاری و همیاری با نهادهای مردمی.
  8. ارتباط و همکاری متقابل با سایر کانونهای بازنشستگان.