درباره ما
در باره کانون بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری:


بسمه تعالی


نتیجه انتخابات دوره چهارم هیئت مدیره و بازرسین سال 1398  یکشنبه 1398/2/15

هیئت مدیره منتخب:


1) جناب آقای محمود دانیالی                       با کسب 152 رای

2) سرکار خانم آذر نورمحمدی                  با کسب 135 رای
3) 
جناب آقای رضا جهانگیری                    با کسب 128 رای
4) 
جناب آقای محمود تفضلی                     با کسب 86 رای
5) 
جناب آقای هادی باغبانی                      با کسب 82 رای


اعضای علی البدل هیئت مدیره منتخب:


1) جناب آقای دکتر بهزاد هوشمند                        با کسب 73 رای
2) 
جناب آقای ناصر امیری                                     با کسب 57 رای


بازرسین منتخب هیئت مدیره :


1) جناب آقای محمد قورچیان                               با کسب 169 رای
2) 
جناب آقای مهندس فهیمی کاشانی                  با کسب 135 رای

بازرس علی البدل:


1) سرکار خانم فریده فکری                                     با کسب 81 رای
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
اعضای هیئت مدیره انتخابی دوره سوم در شهریور ماه 1394

1) آقای بهزاد هوشمند ( رییس هیئت مدیره )
2) آقای غلامرضا فتحیان ( نایب رییس و عضو هیئت مدیره )
3) آقای ناصر بختیاری ( عضو هیئت مدیره و خزانه دار )
4) خانم فریده فکری ( عضو هیئت مدیره )
5) آقای هاشم طالب ( عضو هیئت مدیره )
6) آقای علی کلینی ( بازرس برای دوره یک ساله )
7) آقای علی شاه بیگ ( بازرس برای دوره یک ساله )

اعضای علی البدل هیئت مدیره:
1) آقای حسن قالیچی‌ها
2) آقای محمد اسماعیلی


            هیئت مدیره سوم بر اساس تغییر و تحولی که در تاریخ
 
1395/2/25  صورت گرفت و پس از حدود 8 ماه پیگیری وضعیت ثبت کانون بازنشستگان در وزارت کشور و هم چنین اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت اعضای جدید، آغاز به کار نموده است.

          در حال حاضر به جای آقایان غلامرضا فتحیان و هاشم طالب، دو نفر از اعضای علی البدل به نام های آقایان حسن قالیچی ها و محمد اسماعیلی مشغول انجام وظیفه می باشند.بازرسین جدید:

1) آقای رضا جهانگیری
2) آقای کوروش کنی پور


اعضای علی البدل هیئت مدیره:
1) خانم آذر نور محمدی
2) آقای هادی باغبانی         
در ادامه تغییر و تحولات جاری در هیئت مدیره کانون، جناب آقای محمد اسماعیلی که جایگزین جناب آقای طالب گشته بودند از ادامه همکاری با هیئت مدیره انصراف داده و سرکار خانم آذر نور محمدی به جای نامبرده مشغول انجام وظیفه می باشند.

بازرسین جدید:

1) آقای رضا جهانگیری
2) آقای محمد قورچیان
3) آقای کوروش کنی پور (بازرس علی البدل)


 
اعضای هیئت مدیره انتخابی دوره سوم پس از تغییرات صورت گرفته

1) آقای بهزاد هوشمند ( رییس هیئت مدیره )
2) آقای حسن قالیچی ها ( نایب رییس و عضو هیئت مدیره )
3)
آقای ناصر بختیاری ( عضو هیئت مدیره و خزانه دار )
4)
خانم فریده فکری ( عضو هیئت مدیره )
5)
خانم آذر نور محمدی ( عضو هیئت مدیره )
6) آقای رضا جهانگیری ( بازرس برای دوره یک ساله )

7) آقای محمد قورچیان ( بازرس برای دوره یک ساله )

عضو علی البدل هیئت مدیره:
1) آقای هادی باغبانی

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

اعضای هیئت مدیره انتخابی دوره دوم در اردیبهشت 1391

1) آقای اسماعیل اسماعیل زاده شبستری ( رییس هیئت مدیره )

2) آقای ناصر بختیاری ( نایب رییس )
3) آقای مرتضی شیواپور ( عضو هیئت مدیره و خزانه دار )
4) آقای مصطفی منصوری ( عضو هیئت مدیره )
5) خانم فریده فکری ( عضو هیئت مدیره )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

کانون بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری در راستای تحقق اهداف عالیه خدمت رسانی به بازنشستگان فرهیخته این نهاد، در تیرماه سال 1387 تاسیس گردیده است.


اعضای انتخابی هیئت مدیره دوره اول، شامل نامبردگان ذیل الذکر می باشند.

1) آقای اسماعیل اسماعیل زاده شبستری ( رییس هیئت مدیره )
2) آقای کمال میر عبدالله لواسانی ( نایب رییس )
3) آقای مرتضی شیواپور ( عضو هیئت مدیره و خزانه دار )
4) آقای مصطفی منصوری ( عضو هیئت مدیره )
5) آقای محسن سلیمانی مجد ( عضو هیئت مدیره )
6) خانم فریده فکری ( بازرس کانون )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-
1