اخبار و اطلاعیه ها
1398/5/16 چهارشنبه

گزارش جلسه با مسئولین نهاد


گزارش جلسه مشترک با جناب آقای دکتر قدمی
بسمه تعالی
جلسه مورخ 98/5/15 با معاون محترم پشتیبانی و خدمات عمومی نهاد جناب آقای دکتر قدمی

طی جلسه‌ای که میان اعضای هیئت مدیره کانون از جمله جناب آقایان هوشمند (رییس هیئت مدیره ) و بختیاری ( خزانه دار و عضو هیئت مدیره ) به همراه جناب آقای قره گزلو از کار آفرینان و پیش کسوتان بازنشسته نهاد در روز سه شنبه مورخ 98/5/15 با جناب آقای دکتر قدمی معاون محترم پشتیبانی و خدمات عمومی نهاد برگزار گردید، در خصوص موارد ذیل الذکر مذاکره و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
 
        1) پیگیری نتیجه طومار و درخواست ارسالی همکاران که در تاریخ 97/12/22 برای جناب آقای دکتر واعظی رییس دفتر محترم رییس جمهور ارسال شده بود.
        2) 
موارد شارژ بن کارت‌ها که مدت مدیدی قطع گردیده است.
        3) عدم همکاری جناب آقای دکتر اکبری و عدم صدور معرفی نامه، به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها
        4) 
پیگیری واگذاری مکانی جهت فعالیت شرکت کارگزاری بیمه واقع در خیابان آیت الله طالقانی
        5) درخواست واگذاری برخی از امور اقتصادی به شرکت تعاونی راه امید از سوی نهاد، که متعاقب آن جناب آقای دکتر قدمی با نظر مساعد، دستور و قول همکاری به مدیرکل محترم پشتیبانی جناب آقای دکتر عباسیان و مدیرکل محترم رفاه جناب آقای فرجی صادر فرمودند.

 
                                                                                                                                                      کانون بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری